Aktualności

Odwołanie wycieczki a koronawirus. Czy można odwołać wycieczkę przez koronawirusa?

Marta Radzikowska, 27.02.2020

Podróż z walizką

fot.: www.shutterstock.com

Podróż z walizką
Koronawirus a rezygnacja z wycieczki. Czy ze względu na szerzącą się epidemię koronawirusa istnieje możliwość rezygnacji z wykupionej wycieczki i odzyskania wpłaconych pieniędzy? Podpowiadamy, z jakich prawnych możliwości mogą skorzystać turyści, którzy wykupili wycieczki do miejsc dotkniętych wirusem z Chin.

Koronawirus dotarł do Europy i zebrał śmiertelne żniwo również na naszym kontynencie. Przypadki zarażenia wirusem z Wuhan odnotowano między innymi w Niemczech, Francji, Włoszech, Hiszpanii czy Grecji. Napływające z mediów informacje, komunikaty Ministerstwa Spraw Zagranicznych czy Głównego Inspektoratu Sanitarnego, skłaniają turystów do odwołania wyjazdów, a biura podróży – chcąc ratować tegoroczne przychody – obniżają ceny wycieczek. Być może znajdą się śmiałkowie zachęceni lukratywnymi ofertą. Jednak sporo turystów, którzy wykupili już wycieczki, zdecyduje się na rezygnację z urlopu za granicą. Czy w przypadku odnotowania koronawirusa w miejscu, do którego się wybieramy, istnieje możliwość zwrotu pieniędzy za wycieczkę?

NA TEMAT:

Odpowiedzi na to pytanie należy szukać w przepisach ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. W artykule 47 w paragrafie 4. czytamy: Podróżny może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej przed rozpoczęciem imprezy turystycznej bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego.

Jak wyjaśnia Fundacja Konsumentów, za "nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności" można uznać sytuację będącą poza kontrolą strony powołującej się na taką sytuację (klienta – przyp. red.). Jej skutków nie dało się przewidzieć nawet w przypadku podjęcia wszelkich rozsądnych działań.

Ponadto ustawa wskazuje, iż nie można ubiegać się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie. Klient ma prawo żądać jedynie “zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej.”

Drugim istotnym dokumentem, na podstawie którego możemy ubiegać się o zwrot pieniędzy za wykupioną wycieczkę do kraju, w którym panuje koronawirus, jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/2302, wdrażająca ww. ustawę:

Podróżni powinni również mieć możliwość rozwiązania umowy o udział w imprezie turystycznej w każdym momencie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej za odpowiednią i możliwą do uzasadnienia opłatą za rozwiązanie, uwzględniającą spodziewane oszczędności kosztów oraz spodziewany dochód z tytułu alternatywnego wykorzystania danych usług turystycznych. Powinni oni także mieć prawo do rozwiązania umowy o udział w imprezie turystycznej bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za jej rozwiązanie, w przypadku gdy nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności miałyby w znaczącym zakresie wpłynąć na realizację imprezy turystycznej. Mogą one obejmować na przykład działania wojenne, inne poważne problemy związane z bezpieczeństwem, takie jak terroryzm, znaczące zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, takie jak wybuch epidemii poważnej choroby w docelowym miejscu podróży lub katastrofy naturalne, takie jak powodzie lub trzęsienia ziemi, lub warunki pogodowe uniemożliwiające bezpieczną podróż do miejsca docelowego uzgodnionego w umowie o udział w imprezie turystycznej.

W tym przypadku podróżnych chroni zapis o “wybuchu epidemii poważnej choroby w docelowym miejscu podróży”, za którą możemy uznać epidemię koronawirusa.

Trzeba mieć na uwadze, że interpretacja ustawy nie jest jednoznaczna, a biura podróży będą rozpatrywać każdą sytuację indywidualnie. Jak podkreśla Fundacja Konsumentów, ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych jest stosunkowo nowym aktem prawnych i wszelkie czynności procesowe w tej materii dopiero się kształtują. Co więcej, treść ustawy wskazuje na "miejsca docelowe lub ich najbliższe sąsiedztwo". Oznacza to, że jeśli wybieramy się do kraju, w którym odnotowano przypadki koronawirusa, ale miejsce naszego pobytu jest oddalone o kilkaset kilometrów, bezkosztowe odstąpienie od umowy może okazać się niemożliwe.

W rozmowie z "Business Insider" Itaka i Rainbow Tours zapewniają, że monitorują sytuacje w miejscach swoich wycieczek. Warto jednak być na bieżąco z komunikatami Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Głównego Inspektoratu Sanitarnego, i przemyśleć ewentualną rezygnację z wycieczki.

Źródła:

http://www.konsumenci.org

Podstawa prawna art. 4 pkt 15 i art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 548).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylająca dyrektywę Rady 90/314/EWG (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 326, str. 1).

https://businessinsider.com.pl

Polub nas na Facebooku!

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody TIME S.A. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody TIME S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.