Wasze wyprawy

Rzeczpospolita Obojga Narodów

Augustów-rejs

fot.: bubamara

Augustów-rejs
Rzeczpospolita Obojga Narodów to państwo federacyjne złożone z Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego w latach 1569-1795. Ustanowiono to na mocy Unii Lubelskiej. Składała się z Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Jedno z moich marzeń podróżniczych zostało spełnione. Miasta litewskie i Suwalszczyzna są pełne uroku.

W ciągu 4 dni udało się wiele zobaczyć, chociaż "tempo" było ogromne, jak to bywa przy zorganizowanych imprezach.

5 maja

Wyjechaliśmy z Krakowa wczesnym rankiem. W godzinach popołudniowych byliśmy już w Wigrach znajdujących się na terenie Wigierskiego Parku Narodowego. Na wzgórzu nad jeziorem Wigry wznosi się były klasztor Kamedułów.

Pierwszy obiekt strawił pożar.W 1694 r kameduli przystąpili do budowy dużego kompleksu klasztornego.W jego skład wchodziły: barokowy kościół, 12 eremów, refektarz, kaplica kanclerska, wieża zegarowa, dom furtiana.Historia nie oszczędziła tych obiektów przed zniszczeniem.Obecnie odbudowane eremy jak i inne obiekty wykorzystane są jako ośrodek wypoczynkowy.

Sejny - to malownicze miasteczko na Suwalszczyźnie.Położone nad rzeką Marychą -lewym dopływem Czarnej Hańczy.Sejny leżą tuż przy granicy z Litwą i spora część ludności to Litwini.W miasteczku jest szkoła z językiem litewskim oraz konsulat litewski.

W Sejnach jest kilka obiektów zabytkowych: klasztor dominikanów, świątynia nawiedzenia NMP, trzy synagogi oraz ratusz.
Świątynia NMP ustanowiona została w 1973 roku bazyliką. To piękna barokowa budowla.Znajduje się tutaj cudowna figurka Matki Bożej z Dzieciątkiem.

Wieczorem jesteśmy już w Hołnach nad jeziorem Hołny.Miejsce urokliwe zwłaszcza przy zachodzie słońca. Dworek Hołny-Majere oferuje bardzo dobre miejsce wypoczynku a zajazd "Morena" wyśmienite wyżywienie.

Do przejścia granicznego w Ogrodnikach jest ok.1 km.

(video cz.I)

6 maja

Skoro świt ruszamy do Wilna.Trasa ok.170 km.

Zwiedzanie miasta zaczynamy od cmentarza na Rossie.

Jest to jeden z najpiękniejszych i najważniejszych cmentarzy polskich.Na cmentarzu wojskowym w mogile matki pochowane jest serce marszałka Piłsudskiego.W mogiłach po boku spoczywają towarzysze walki o niepodległość.

Cmentarz położony jest na kilku stromych wzgórzach. Po 1945 roku cmentarz uległ zniszczeniu.Litewskie władze prowadzące politykę zacierania śladów polskości nie troszczyły się o cmentarz."Nieznani" sprawcy dewastowali cmentarz a dotykało to jedynie polskich nagrobków. Dzięki staraniom Polaków podjęto prace renowacyjne w 1988 r.

Ostra Brama

Dla chrześcijan jest najświętszym miejscem Wilna i obok Jasnej Góry najważniejszym sanktuarium maryjnym w całej dawnej Rzeczpospolitej. Obraz ostrobramskiej Madonny stał się dla wielu pokoleń symbolem walki o niepodległość. Przez wieki kaplicą i obrazem opiekowali się karmelici bosi ze stojącego obok klasztoru św.Teresy. Komuniści, którzy po wojnie zniszczyli wiele symboli religijnych, nie ośmielili się tknąć Ostrej Bramy.

Brama przy której jest kaplica z cudownym obrazem  jest jedyną zachowaną z pięciu bram miejskich Wilna.

Przy ulicy Ostrobramskiej jest wiele obiektów zabytkowych. My oglądamy tylko nieliczne.

(video cz.II.)

Cerkiew św.Ducha.

Mnisi z prawosławnego bractwa św.Trójcy rozpoczęli wznoszenie klasztoru i świątyni pod wezwaniem Ducha Świętego w 1597 r. Po pożarze wnętrze cerkwi zostało przebudowane i uzyskało nowy rokokowy ikonostas. We wnętrzu przed ikonostasem znajduje się wejście do krypty w której wystawione są relikwie świętych męczenników: Jana, Antoniusza i Eustachego.

Monaster św.Ducha był jedynym nie zamkniętym przez komunistów klasztorem Wilna, czynnym przez cały czas istnienia Litewskiej Republiki Sowieckiej.

Cerkiew Bazylianów

Król Zygmunt III Waza przekazał cerkiew mnichom unickim zwanym bazylianami.

W XIX w wnętrze cerkwi zostało zdewastowane. Obecnie trwa tu remont.

W klasztorze Rosjanie urządzili więzienie. Tu przetrzymywali wielu polskich patriotów, między innymi filaretów a wśród nich Adama Mickiewicza.

Kościół św.Kazimierza

Położony jest w samym sercu miasta.Jest jedną z najważniejszych i najpiękniejszych świątyń Wilna. Wybudowany został przez zakon jezuitów. Świątynia była dedykowana królewiczowi Kazimierzowi Jagiellończykowi. W 1655 r świątynia była dewastowana i palona przez wojska moskiewskie.Przy odbudowie, wnętrze otrzymało wystrój rokokowy.Po powstaniu listopadowym kościół został zamknięty a kilka lat później zamieniony na cerkiew św. Mikołaja.Okupujący Niemcy zrobili tu protestancki  kościół garnizonowy. Po odzyskaniu przez Polskę niepodleglości ,kościół przejęli katolicy.

W latach 60-tych w czasie dokładnego remontu usunięto wzselkie ślady polskości.Urządzono tu muzeum ateizmu.

W 1988 roku świątynia wróciła do katolików i dalej opiekują się nią jezuici.

(video cz.III.)

(video cz.IV.-starówka)

Katedra św.Stanisława

Bardzo bogata i ciekawa jest historia katedry i nie sposób tu to opisać ale warto sięgnąć do "źródeł".

Obecnie katedra jest głównym kościołem Litwy, jednak nie odbywają się tu msze w języku polskim ponieważ nie zgodziło się na to duchowieństwo litewskie.

Na szczególną uwagę zasługuje kaplica św.Kazimierza-zachowana bez większych zniszczeń. Centralną część ołtarza zajmuje srebrna trumna z relikwiami św.Kazimierza. Poniżej trumny znajduje się wizerunek świętego z trzema rękami. W niszach po obu stronach ołtarza stoją posągi królów z dynastii Jagiellonów. Rzeźby te wykonane zostały w Krakowie. Na lewo od ołtarza stoi ambona w kształcie kielicha.

Katedralne podziemia odkryto w 1931 r. i postanowiono odszukać zaginione szczątki królewskie. Starania uwieńczone zostały sukcesem. Znaleziono kryptę z trumnami Alksandra Jagiellończyka, Elżbiety Habsburżanki i Barbary Radziwiłłówny. Odkryto też puszkę z sercem Władysława IV.

Obok katedry wznosi się dzwonnica. Dolna część dzwonnicy była niegdyć wieżą zamkową i jest to jedyna pozostałość umocnień Zamku Dolnego.Dzwonnica ma nietypowy zegar - posiada jedną wskazówkę a czas wybija co 15 minut.

Na Placu Katedralnym wznosi się pomnik Giedymina.

Góra Trzykrzyska

Są trzy hipotezy mówiące o trzech krzyżach na górze wznoszącej sie nad miastem. Początkowo były to krzyże drewniane. W 1916 r postawiono krzyże żelbetonowe. Przetrwały dwie wojny ale nie przetrwały komunizmu. W latach 50-tych zostały wysadzone przez władze Litwy a resztki zakopane.

Obecny monument powstał w 1989 r z inicjatywy Litwinów.

Z Góry Trzykrzyskiej rozciąga się najpiękniejszy widok na miasto.

Kościół św.Piotra i Pawła na Antokolu

Pierwszy kościół antokolski ufundował król Jagiełło. Była to budowla drewniana, która spłonęła pod koniec XVI w.W XVII w wybudowano nowy i też drewnainy a osiedlili się tu sprowadzeni z Krakowa kanonicy laterańscy. Świątynia ta również została zniszczona. Fundatorem nowego kościoła był Michał Kazimierz Pac.

Wnętrze kościoła nie ma sobie równych wśród wszystkich barokowych świątyń Rzeczpospolitej.

Ciekawa jest postać M.K.Paca i tu można zajrzeć do "źródeł".

We wnętrzu znajduje się ponad 2000 rzeźb, w tym kilkadziesiąt przedstawiających całe postacie.Poszczególne grupy rzeźb układają się w sceny obrazujące wydarzenia biblijne lub życia świętych.

(video cz.V.)

7 maja

To dzień na terenie Polski i Litwy.

Augustów i rejs statkiem

Miasto założone przez króla Zygmunta Augusta na mocy przywileju lokacyjnego nadanego w Wilnie w 1557 r.

Znajduje się w pięknym otoczeniu Puszczy Augustowskiej i jezior: Sajno, Necko, Białe, Rospuda i Studzieniczne.

Na terenie miasta jest wiele atrakcji turystycznych.

Studzieniczna

To maleńka wieś. W XVII wieku pustelnik Wincenty Morawski zbudował tu niewielką kapliczkę przy studni z cudowną wodą, która znajdowała się na małej wysepce.

Obecna kapliczka została wybudowana w 1872 r. Wewnątrz kapliczki mieści się cudowny obraz Matki Bożej Studzieniczańskiej, ukoronowany w 1995 roku. Jest to XVIII-wieczna kopia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.

Obok w parku stoi kościół parafialny z 1847 r.

(video cz.VI.)

DRUSKIENNIKI - Litwa

Najpopularniejsze litewskie uzdrowisko.  Przepięknie  położone na wysokim brzegu Niemna, otoczone lasami i łagodnymi pagórkami oraz pięknym jeziorem.

Przed wojną pozostawały w granicach Polski.

Druskienniki słyną z wód solankowych. Uzdrowisko ma kilkanaście sanatoriów.

(video cz.VII.)

8 maja

Ten dzień również jest polsko - litewski.

Wędrujemy troszkę po Suwalszczyźnie.

Smolniki

To duża letniskowa wieś, otoczona lasami i malowniczo położona na wysokim płaskowyżu na krawędzi pradoliny Szeszupy. Wchodząc na punkt widokowy można podziwiać całą okolicę z fantastycznymi jeziorkami i Górą Cisową.

Góra Cisowa

Znajduje się na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego. U jej stóp leży jezioro Kopane.

Rezerwat Czarnej Hańczy

Rezerwat został utworzony w 1972 r. na południe od jeziora Hańcza, w dolinie Czarnej Hańczy.Ciekawym miejscem jest "Głazowisko Bachanowo" nad Czarną Hańczą. Głazy zostały naniesione przez lodowiec ze Skandynawii.

Jezioro Hańcza

To najgłębsze jezioro w Polsce. Jest rezerwatem krajobrazowo - wodnym.

(video cz.VIII.)

KOWNO - Litwa

Kowno jest najmniej polskim miastem. Jest drugim po Wilnie centrum kulturalnym i naukowym Litwy.W mieście są liczne zabytki i oryginalne muzea.

Piękna starówka usytuowana jest między Niemnem a wpadającą do niego Wilią. Panorama Kowna oglądana z lewego brzegu rzeki nie ma sobie równych w całym kraju.

Pierwszy na trasie zwiedzania jest zamek. Należy do najstarszych zabytkow Kowna. Pochodzi z XIII w. Był wielokrotnie modernizowany. Do dziś zachowały się dwie baszty.

Ratusz nazywany jest popularnie "Białym łabędziem" i jest ozdobą Kowna. Wysoka na 53 m wieża dominuje nad kompleksem staromiejskim.
Kowieński Plac Ratuszowy  to najpiękniejszy na Litwie zespół zabudowy rynku, jedyny zachowany w całości.

Katedra św. Piotra i Pawła

 Wzniesiona z nieotynkowanej cegły w początkach XV w, uchodzi za największy gotycki zabytek na Litwie.

W 1895 r. kościół zyskał rangę katedry, a w roku 1921 - bazyliki.

We wnętrzu spojrzenie pada na piętrowy ołtarz i kilka innych ołtarzy bocznych.

W kowieńskiej katedrze odprawił mszę świętą papież Jan Paweł II, podczas wizyty na Litwie we wrześniu 1993 r.

(video cz.IX.)

I tak dobiegła końca moja krótka przygoda na Litwie i Suwalszczyźnie.

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody TIME S.A. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody TIME S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.